Tävlingsbarometern

Regler för barometern o för anmälan av tävlingsresultat till klubben.

Då första halvåret nu är slut gäller att resultat för året för Lydnad, Rallylydnad och Bruks ska vara inlämnade i röda lådan senast 1 september. Från 1 september gäller att resultat ska vara inlämnade senast 2 månader efter tävling.

 

Barometern Lydnadstävling och Rallylydnad
De nya reglerna för VBKs tävlingar i Lydnadstävling och Rallylydnad är nu klara och kommer att anslås på väggen mittemot köket. Lappar att fylla i tävlingsresultat kommer att finnas där. Resultat från alla officiella tävlingar räknas, så alla som fått poäng på tävling kan vara med även om man inte uppnått godkänt resultat. Fyll i lapp med uppgifter från tävling och lägg i röda postlådan vid postfacken senast 2 månader efter tävling. För tävlingar under första halvåret 2017 gäller att resultat ska vara inlämnade senast 1 juli.

Lydnadstävling pdf
Rallylydnad pdf

 

Barometern Bruks
Nu är även Bruksbarometern uppdaterad.
Bruks.pdf

 

Barometern Agility
2019-05-08. Bifogat finner du uppdaterade regler för årets Agility-barometer.
Barometerformuläret ska fyllas i av den tävlande själv och mejlas till mig på cathrine_kristiansson@hotmail.com eller läggas i agilityboden.
VBK Barometer - Agility
Barometerformulär - Agility - 2019