Sammarbete med Svaleboskolan

VBK har sedan några veckor tillbaka ett projekt gällande sammarbete med Svaleboskolan. Svaleboskolan lånar under vardagsförmiddagarna våra lokaler för undervisning. Detta hindrar dock inte medlemmarna från att använda toaletterna då lokalerna står öppna eller för de som ha nycklar till desamma. Inte heller något hinder för de som tränar specialsök/nosework inomhus. Har Ni frågor eller funderingar/synpunkter, går det alldeles utmärkt att kontakta mig på ordforande@vbkhund.se. Sammarbetet kommer att fortsätta fram till jul då det kommer att utvärderas och beslut om en eventuell förlängning för vårterminen.

Anita Olsson har tragiskt lämnat oss 2019-08-06

Anita Olsson har tragiskt lämnat oss 2019-08-06.

Efter 6 års kamp mot sin cancer så orkade Anitas kropp inte längre.

Anita hade ett stort varmt hjärta och var mycket engagerad, inte bara i sin egen hund utan i allas hundar och deras framgångar. Anita har alltid visat stor kärlek till hundar.

Anita har tränat sök och lydnad i vår klubb i ca 15 år.

Hennes envishet och kämpar glöd har alltid varit hennes styrka.

Vi är många som saknar vår vän och tränings kamrat.

Nu är de här – VBKs nya klubbkläder!

Nu är de här - VBKs nya klubbkläder!
Tillsammans med Action och Trend i Skurup har vi tagit fram en kollektion funktionella och snygga klubbkläder i märken som Craft och Pinewood.
Torsdagen den 16/5 kl 18:00 kommer Action och Trend till klubben med provplagg för att ni ska ha möjlighet att klämma och känna på plaggen.
Vi bjuder på kaffe och fika.

Välkomna!

Årsmöte

Veberöds Brukshundklubb håller årsmöte 2019-02-27, 19:00 i klubbstugan.

Hej alla medlemmar!

Härmed kallas ni alla till årsmöte den 27 februari 2019 kl 1900 i klubbstugan.

Dagordningen är bifogad. Senast en vecka före årsmötet kommer allt underlag att finnas tillgängligt på hemsidan.

Mycket välkomna!

Dagordning: http://test.vbkhund.se/wp-content/uploads/2019/01/2019-02-27-Dagordning-Årsmöte.pdf

 

VBK saknar valberedning

Hej alla medlemmar.

 

Veberöds Brukshundklubb befinner sig i en ganska besvärlig, för att inte säga allvarlig sits. Klubben d.v.s. alla oss medlemmar saknar en valberedning. Valberedningen fyller en otroligt viktig funktion, framförallt inom alla ideella föreningar.

 

Dess uppgift är att ta fram kandidater till styrelsen samt stämma av med funktionärer inom befintlig styrelse, vars mandatperiod löper ut vid kommande årsmöte, om dessa funktionärer vill fortsätta ytterligare en mandatperiod. Valberedningen skall tillsammans med medlemmarna ta fram kandidater för att fylla upp de luckor som eventuellt uppstår, till kommande årsmöte. Det kan även vara att medlemmar kontaktar valberedningen för att föreslå förändringar för kandidater som har mandat kvar, av olika anledningar. Detta har dock inte inträffat ofta inom vår brukshundklubb.

 

Vi har för närvarande en solid styrelse som sammarbetar mot gemensamma mål och gör detta på ett väldigt konstruktivt och vägvinnande sätt. Vi ser bland annat en väldigt positiv utveckling för vår ekonomi efter alla de kostnader som uppkom i samband med flytten. Inom några år kommer vi att vara helt skuldfria och då kan vår utveckling ta nya stora steg mot framtiden. Som sittande i styrelsen känner jag att vi hela tiden tar betydligt många fler steg framåt än bakåt. Alla som sitter i styrelsen är väldigt motiverade känner att vi tillsammans med våra medlemmar hela tiden utvecklas och att klubben utvecklas. Vi känner att vi verkligen både arbetar för nuet och för framtiden. Våra tankar sträcker sig just nu så långt fram som till 2027.

 

Klubben söker därför intresserade till att sitta i valberedningen. Det optimala är tre stycken. En sammankallande som sitter på 1 år och ytterligare två som sitter på 2 år. Det optimala är att de två sistnämnda överlappar varandra och väljs vartannat år, sammankallande väljs varje år.

 

Vill du läsa mer om hur allt fungerar med de SBK stadgar som klubben följer så finns de att läsa här. Här finns även valberedningens arbete beskrivet. http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_lokalklubb_20090508.pdf

 

Finns det intresserade eller om Ni har fler frågor. Lägg ett mejl till ordforande@vbkhund.se

 

Hela texten i pdf: VBK saknar valberedning