VBK saknar valberedning

Hej alla medlemmar.

 

Veberöds Brukshundklubb befinner sig i en ganska besvärlig, för att inte säga allvarlig sits. Klubben d.v.s. alla oss medlemmar saknar en valberedning. Valberedningen fyller en otroligt viktig funktion, framförallt inom alla ideella föreningar.

 

Dess uppgift är att ta fram kandidater till styrelsen samt stämma av med funktionärer inom befintlig styrelse, vars mandatperiod löper ut vid kommande årsmöte, om dessa funktionärer vill fortsätta ytterligare en mandatperiod. Valberedningen skall tillsammans med medlemmarna ta fram kandidater för att fylla upp de luckor som eventuellt uppstår, till kommande årsmöte. Det kan även vara att medlemmar kontaktar valberedningen för att föreslå förändringar för kandidater som har mandat kvar, av olika anledningar. Detta har dock inte inträffat ofta inom vår brukshundklubb.

 

Vi har för närvarande en solid styrelse som sammarbetar mot gemensamma mål och gör detta på ett väldigt konstruktivt och vägvinnande sätt. Vi ser bland annat en väldigt positiv utveckling för vår ekonomi efter alla de kostnader som uppkom i samband med flytten. Inom några år kommer vi att vara helt skuldfria och då kan vår utveckling ta nya stora steg mot framtiden. Som sittande i styrelsen känner jag att vi hela tiden tar betydligt många fler steg framåt än bakåt. Alla som sitter i styrelsen är väldigt motiverade känner att vi tillsammans med våra medlemmar hela tiden utvecklas och att klubben utvecklas. Vi känner att vi verkligen både arbetar för nuet och för framtiden. Våra tankar sträcker sig just nu så långt fram som till 2027.

 

Klubben söker därför intresserade till att sitta i valberedningen. Det optimala är tre stycken. En sammankallande som sitter på 1 år och ytterligare två som sitter på 2 år. Det optimala är att de två sistnämnda överlappar varandra och väljs vartannat år, sammankallande väljs varje år.

 

Vill du läsa mer om hur allt fungerar med de SBK stadgar som klubben följer så finns de att läsa här. Här finns även valberedningens arbete beskrivet. http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_lokalklubb_20090508.pdf

 

Finns det intresserade eller om Ni har fler frågor. Lägg ett mejl till ordforande@vbkhund.se

 

Hela texten i pdf: VBK saknar valberedning

Förändringar angående kansliet

Sedan 1/6-2018 har vi inte längre någon kanslist på plats i klubbhuset. Vi har istället övergått till att samarbeta med studiefrämjandet. Vi kommer att informera på hemsida löpande efterhand som samarbetet utvecklas.

 

Givetvis så kommer det alltid att finnas frågor och dessa skall vi i vanlig ordning besvara efter bästa förmåga. Under Klubben/kontakt finns ett antal kontaktperson för olika typer av kurser, som Ni kan höra av Er till när Ni har frågor om allt mellan himmel och jord. Kontaktlistan är indelad i de olika hundgrenar som finns tillgängliga inom Veberöds Brukshundklubb. Hittar Ni inte vad Ni söker så skicka ett mejl till ordforande@vbkhund.se.

Klubbkväll/Grillkväll 15/6

Som de flesta av Er märkt så har det varit ganska okej sommarväder sista tiden. Så varför inte passa på med en klubbkväll/grillkväll på vår fantastiska anläggning.

 

Vi i styrelsen tänkte att vi all enkelhet träffas och umgås i anslutning till vår underbara klubbstuga och har en rolig samkvämskväll tillsammans. Alla medlemmar med respektive och barn är hjärtligt välkomna.

 

Vi har haft många fina arrangemang under våren. Uppskattade kurser, träningsgrupper, fantastiska tävlingar med mycket folk på plats. Vi har haft en fantastisk vår inom klubben tillsammans. Så varför inte glädjas åt detta i goda vänners lag. Så att vi tillsammans kan samla krafter inför hösten och allt roligt som kommer då.

 

Vi tänder grillarna klockan 18 och var och en får ta med sig vad de vill grilla och dricka. Till försäljning finns endast alkoholfria alternativ. Kvällen som vi tar i anspråk är fredagen den 15 juni.

 

Varmt välkomna att umgås med övriga medlemmar och respektives familj i vår klubbstuga.

 

Ingen föranmäla behövs.

 

Med vänlig hälsning/Styrelsen/Veberöds Brukshundklubb

Till dig som medlem i Veberöds brukshundsklubb angående GDPR

Till dig som medlem i Veberöds brukshundsklubb

Den 25 maj 2018 införs Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Detta innebär hårdare regler kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom en organisation.  Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

 

Läs mer om GDPR på Datainspektionens site: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Medlemsuppgifter i Veberöds brukshundsklubb (VBK)
Dina uppgifter såsom namn, e-postadress, adress och telefonnummer m.m. finns registrerade i SBK’s  (Svenska Brukshundsklubbens) medlemsregister för inbetalning av medlemsavgift, möjlighet till utskick av information/nyhetsbrev och tävlings- och funktionärsadministration. Läs mer här: http://brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/

 

Utöver detta upprättar vi, VBK, vid behov lokala listor över deltagare för kurser, träningsgrupper och lokala tävlingsresultat. Listorna upprättas för att underlätta för våra funktionärer och instruktörer. Läs mer på vår hemsida: http://test.vbkhund.se/gdpr

 

Mvh

Styrelsen Veberöds Brukshundklubb