Medlemsavgifter – Bli medlem

Medlemsavgifter

  • Helbetalande 545:- 

  • Familjemedlem (någon i familjen är helbetalande) 100:-

  • Delmedlem 145:-

  • Avgifterna gäller per år.

Medlemsavgifter betalas in på klubbens Bankgiro 5765-3891.

 

För nya medlemmar:
Det är viktigt att Ni anger personnummer samt mejladress vid inbetalning.

Det är krav som SBK ställer.

 

SBK Mina Sidor:
Här kan Ni logga in på SBK medlem online och se ert eget konto.
http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/
N
är Ni loggat in kan Ni bland annat skriva ut ert medlemsbevis som behövs i samband med tävling och utställning.
Ni kan ändra kontaktuppgifter.
Hur Ni gör första gången Ni skall logga in finns beskrivet på sidan.

Information om medlemskap
Medlemskapskategorier (se även Organisationspärmen under flik 4.1, SBK Grundstadga: § 6 Medlemskap)

 

Medlemsformer
Det finns olika former av medlemsskap hos oss. Om du funderar över att bli medlem, läs detta först - det finns pengar att spara om du väljer rätt medlemsskap!

 

Ordinarie medlem
Som ordinarie medlem betalar du en central avgift som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som går till den lokala Brukshundklubben eller rasklubben som du väljer att bli medlem i.
Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då dem centrala avgiften en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

 

Familjemedlem
Familjemedlem kan du bli om någon i din familj redan är ordinarie medlem, under förutsättning att ni vill vara medlemmar i samma klubb eller klubbar.

 

Utlandsmedlem
Är du bosatt utomlands kan du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre eftersom de administrativa kostnaderna är det.

 

Ungdomsmedlem
Är du mellan 7 och 25 år borde du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får du två medlemsskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och de flesta hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben. Gå till Sveriges hundungdoms hemsida för mer information. Finns här.

 

Avgifter
Du betalar en medlemsavgift. Den består av två delar, en central avgift och en lokal avgift. Den centrala avgiften för ett år är 400 kronor. För det får du bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften kan variera beroende på vilken klubb du väljer att bli medlem i. Kontakta gärna olika klubbar för att jämföra priserna. Du kan även vara medlem i en rasklubb istället för en brukshundklubb.